L’Albufera: parc natural

L’Albufera: parc natural

Revista Sociologias, any 16, número 35, gener-abril 2014

Des de les últimes dècades del segle passat, la constatació que els límits naturals al creixement han sigut traspassats va suposar un increment de la consciència mediambiental i va donar lloc a respostes de diferent tipus. El concepte de «Parc Natural» s’inscriu en aquest context.

En aquest article, José Manuel Rodríguez Victoriano, membre del grup de treball del cicle Presentes densos i Marina Requena, analitzen, primerament, les implicacions teòriques del concepte «Parc Natural».

Posteriorment, a partir de les investigacions realitzades en el Parc Natural de l’Albufera, reflexionen críticament al voltant dels límits i possibilitats d’aquests espais.

En: Revista Sociologias, any 16, núm. 35, gener-abril 2014, Porto Alegre, pp. 166-201.