LA CASA DEL SONIDO: “MURRAY SHAFER REVISITADO”

LA CASA DEL SONIDO: “MURRAY SHAFER REVISITADO”

Programa La casa del sonido, José Luis Carles i Cristina Palmese, RTVE, Play Radio(4/06/14)

La Casa del Sonido és un programa interessat en els paisatges sonors quotidians, aqueixos als quals a penes parem atenció. Fuig de la compartimentació categòrica i se situa en un espai ampli i indeterminat que travessa des de la geografia a l’ecologia acústica, la música, la bioacústica, l’arquitectura, la pedagogia o els problemes lligats al soroll.

En aquest programa, “Murray Shafer revisitado”, s’analitza la validesa actual del concepte “paisatge sonor” a propòsit de la publicació en espanyol de The Tuning *of the World [L’afinació del món], a càrrec de la ja extinta editorial Intermedi (2013). Des que aquest concepte apareguera en els anys setanta, l’àmplia difusió i les apropiacions múltiples d’aquest terme han generat interpretacions cada vegada més ambigües i complexes. El seu significat original ha sigut progressivament alterat, afegint, sostraient i (re)interpretant diferents aspectes dels nostres entorns quotidians. A vegades, sembla que el concepte de Soundscape s’ha convertit en una espècie de calaix de sastre, una crossa utilitzada quan no hi ha un terme més precís que aportar, que s’utilitza i intercanvia indiscriminadament amb uns altres com a art sonor, arquitectura aural, enregistraments de camp o estudis sonors sobre el terreny.

(Foto: Pablo Vera)