LA CASA DEL SONIDO: “EL SOUNDSCAPE”

 LA CASA DEL SONIDO: “EL SOUNDSCAPE”

Programa La casa del sonido, José Luis Carles i Cristina Palmese, RTVE, Play Radio (13/02/16)

La Casa del Sonido és un programa que parteix d’un interés pels sons dels paisatges sonors quotidians, als quals a penes parem atenció. En aquest sentit, fuig de la compartimentació i se situa en un espai ampli i indeterminat que travessa des de la geografia a l’ecologia acústica, passant per la música, la bioacústica, l’arquitectura, la pedagogia o els problemes lligats al soroll.

La Casa del Sonido dialoga, així doncs, amb les sessions que dediquem al paisatge sonor i l’enregistrament de camp en Presentes densos. En primer lloc, volem compartir ací el programa dedicat de fet al Soundscape, d’acord amb la denominació que va proposar Murray Shafer per al que en espanyol coneixem efectivament com a “paisatge sonor”.

Schafer concep el paisatge sonor com un ecosistema integrat per tots els esdeveniments acústics del món, el catàleg complet dels sorolls i sons entre els quals vivim. Per a l’autor, el paisatge sonor del món és una composició musical que es desplega sense parar al nostre voltant i de la qual nosaltres hauríem de ser no sols el seu auditori, sinó així mateix els seus compositors i intèrprets.