Informes mediambientals del Parc Natural de l’Albufera

Informes mediambientals del Parc Natural de l’Albufera

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (GVA)

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana posa a l’abast de la ciutadania els informes científics dels equips de treball que fan la seua tasca al Parc Natural de l’Albufera de València. Els informes mediambientals recullen les dades i les conclusions del treball que realitzen tant l’administració pública com les organitzacions no governamentals que treballen al parc. Gràcies als informes és possible dur a terme el seguiment de les poblacions d’avifauna que habiten temporalment o permanent el parc o conéixer l’estat de l’aigua del llac. Els informes s’organitzen en tres eixos: l’aigua (funcionament hídric del llac i maneig dels nivells de l’aigua, distribució i estat de macròfits aquàtics), els censos (dels ocells aquàtics nidificants i dels ocells aquàtics hivernants) i altres informes (que inclou per exemple el del Projecte ESAQS: Ecological Estatus us Acuatic systems with Sentinel satellites).