GUIA D’AUS DE L’ALBUFERA

guia d’AUS de l’Albufera

SEO-Birdlife – Parc Natural de l’Albufera, València, 2018

Guia que recull les espècies d’aus més característiques de cadascun dels ambients de l’Albufera.

Aquesta guia pretén apropar als usuaris i visitants de l’Albufera a la seua riquesa ornitològica d’una manera visual, amb l’ajuda d’imatges i il·lustracions d’alta qualitat.

Editen SEO-Birdlife i Parc Natural de l’Albufera (2018).