GRAHAM BELL TORNADO: “P.I.N.Q. PARK (POST INDUSTRIAL NATURAL QUEER PARK)”

GRAHAM BELL TORNADO: “P.I.N.Q. PARK (POST INDUSTRIAL NATURAL QUEER PARK)”

Com a continuació de la sessió de Presentes densos que va ser coordinada per l’artista transgènere Graham Bell Tornado, proposem, ara, un passeig per un dels seus projectes de llarga duració: P.I.N.Q. Park (Post Industrial Natural Queer Park)

La xarxa de reserves naturals P.I.N.Q. ha sigut creada per a protegir, com assenyala Graham, uns certs “espais que són com a ferides obertes en el paisatge”: solars, magatzems, fàbriques abandonades. El projecte pretendre cuidar d’aquests llocs no pel valor monetari de les seues ruïnes (testimoniatge dels processos de globalització pels quals la producció s’ha traslladat a països on existeix una força de treball desprotegida), sinó perquè alberguen ecosistemes compostos per espècies pioneres de plantes, insectes o ocells que s’han adaptat per a viure en aquestes circumstàncies, sovint tòxiques. L’artista es refereix, en aquest sentit, al seu “valor histèric”. El projecte és una acció i una mesura per a “protegir la diversitat en totes les seues formes –sexual, biològica i cultural–”.

(Foto: Cercaviles Intramurs, 2015, Enrique Molla)