FORENSIC ARCHITECTURE: VIOLÈNCIA MEDIAMBIENTAL

FORENSIC ARCHITECTURE: VIOLÈNCIA MEDIAMBIENTAL

Com a continuació de la sèrie de materials relacionats amb el concepte d’ecocidi que compartim en la web de Presentes densos, proposem, ací, una aproximació al treball del col·lectiu Forensic Architecture: en particular, a l’estudi del cas “Ecocidi a Indonèsia”. 

Les investigacions dutes a terme per Forensic Architecture suposen un exemple paradigmàtic del que una investigació interdisciplinària, que inclou eines de visualització utilitzades sovint en la pràctica artística, és capaç de provocar tant en l’àmbit del dret com en l’àmbit de l’art. En aquest sentit, no és casual que nombroses institucions artístiques internacionals hagen dedicat exposicions al treball d’aquest col·lectiu. Encara que Forensic Architecture es dirigeix sempre, en última instància, a la institució judicial, les seues pràctiques poden ser considerades també i sens dubte pràctiques estètiques, “arts per a viure en un món ferit”.

(Imatge: Forensic Architecture)