DOSSIER DE PREMSA ALBUFERA

Dossier de preMsa Albufera

Selecció de notícies i articles de mitjans escrits (2010-2020)

El dossier de premsa sobre l’albufera recull una selecció de notícies, articles i reportatges que giren al voltant del Parc Natural i  que han aparegut en diferents mitjans escrits (de distints signes polítics) entre 2010 i 2020. Pot servir com una primera presa de contacte amb aquest territori, amb els problemes que el travessen i amb l’estat d’emergència ecològica al que ha sigut conduït.