DONNA HARAWAY: MANIFEST CHTHULUCENO DES DE SANTA CREU

Donna Haraway: MANIFEST Chthuluceno des de santa cREU

Donna Haraway i Cary Wolfe en conversa, Manifestly Haraway, University of Minnesota Press, 2015

Traducció: Helen Torres

«Potser és temps d’escriure un Manifest Chthuluceno…». Així és com comença Donna Haraway en 2015 aquest text com a un pas previ o un senyal d’allò que seria, anys després, el seu llibre Seguir amb el problema.

Haraway proposa aquest concepte, aquesta forma d’esmentar la nostra època, el «Chthuluceno», per a recordar-nos que l’home, l’antropos de l’Antropocé, no està sempre en el centre d’allò que succeeix a la Terra. «En l’Antropocé, les forces chthòniques també són actives: no tota acció és humana», continua Haraway: «Les forces chthòniques impregnen tota la Terra, i també inclou a la població humana, que esdevé amb una multitud embolicada d’altres éssers. Tots aquestos éssers viuen i moren, i poden viure i morir bé, poden florir -encara que no lliures de mortalitat i dolor».

En: Donna Haraway i Cary Wolfe en conversa, Manifestly Haraway, University of Minnesota Press, 2015.

Traducció (i agraïments): Helen Torres.