CENTRE DE MIGRACIÓ D’OCELLS

CENTRE DE MIGRACIÓ D’OCELLS

Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO-BirdLife)

El Centre de Migració d’Ocells de SEO-BirdLife és l’espai en el qual es coordinen els treballs d’anellament científic d’ocells que duu a terme l’organització. Els seus objectius són l’anellament científic i el marcat dels ocells que habiten o transiten pel territori espanyol, formar i millorar contínuament la preparació dels anelladors i promoure i aportar dades significatives als estudis científics relacionats amb la migració i els moviments dels ocells (biometria, supervivència, longevitat, etc.).