CARMEN PARDO SALGADO: UNA MÚSICA PER A HABITAR EL MÓN

CARMEN PARDO SALGADO: UNA MÚSICA PER A HABITAR EL MUNDO

Musique et écologies du son. Propositions théoriques pour une écoute du monde / Music and ecologies of sound. Theoretical Projects for a Listening of the World, París, L’Harmattan, 2016

Presentem el text “Una música per a habitar el món”, de Carmen Pardo Salgado, coordinadora d’una de les sessions de Presentes densos, publicat originalment en francés en el volum Musique et écologies du son. Propositions théoriques pour une écoute du monde / Music and ecologies of sound. Theoretical Projects for a Listening of the World, editat per L’Harmattan.

“Una música per a habitar el món” suposa un qüestionament sobre que significa habitar el món amb l’actitud de l’artista. Per a això, el pensament de Félix Guattari i la pràctica artística de John Cage s’han convertit en el centre d’una reflexió que mostra possibles eines per a pensar la música que permet habitar el món. D’aquesta manera, l’opció ètic-política de l’ecosofía de Guattari, que emfatitza la importància del paradigma estètic, entra en diàleg amb l’obertura estètica de Cage i la seua proposta de substituir el desig de dominació pel d’escolta del món. Des del moment de l’escolta, l’artista pot descartar les formes de llenguatge instituïdes pel que Guattari diu capitalisme global integrat i compondre una música ecològica que permeta habitar el món íntegrament.