CARMEN PARDO SALGADO: FONOGRAFIES DE LA CIUTAT GLOBAL

CARMEN PARDO SALGADO: FONOGRAFIES DE LA CIUTAT GLOBAL

A*DESK. Critical Thinking (7/10/2019)

Text publicat per Carmen Pardo Salgado, coordinadora d’una de les sessions de Presentes densos, en el magazín A*DESK. Critical Thinking, en octubre de 2019. Al text, l’autora es refereix a la ubiqüitat del so que caracteritza les ciutats neoliberals del nostre present i a la necessitat de protegir-se’n. Només des d’un cert silenci podria sentir-se, potser, el germen d’una forma de vida diferent a la que reprodueix el regim neoliberal.