ARS SONORA: “PAULINE OLIVEROS Y LA DEEP LISTENING”

ARS SONORA: “PAULINE OLIVEROS Y LA DEEP LISTENING”

Programa Ars Sonora, Miguel Álvarez-Fernández, RTVE, Play Radio (2/11/19)

En aquest programa d’Ars Sonora es presenta la traducció a l’espanyol del llibre Deep Listening. Una pràctica per a la composició sonora, de Pauline Oliveros (1932-2016). Pionera de la música electrònica, compositora, intèrpret d’acordió, investigadora i professora, Oliveros va dedicar la seua vida a desenvolupar i ensenyar la pràctica coneguda com Deep Listening o “Escolta profunda”. També va fundar, al costat de Ramón Sender i Morton Subotnick, el San Francisco Tape Center, i va exercir el seu magisteri tant en l’Institut Politècnic Rensselaer, en Troy (Nova York), com en el Mills College de Oakland (Califòrnia), a més d’organitzar nombrosos tallers i residències específicament enfocats a aprofundir en les possibilitats de l’escolta.

Deep Listening. Una pràctica per a la composició sonora (EdictOràlia, 2019) recull les idees fonamentals del llegat artístic i pedagògic d’Oliveros. Es tracta d’un llibre dirigit no solament a compositors i artistes sonors. Està pensat també per a intèrprets, estudiants, docents i, en definitiva, per a qualsevol persona interessada a aprofundir en el fenomen de l’escolta creativa, conscient, que desitge comprendre la música experimental de la nostra època. Des d’aquesta perspectiva, l’obra representa un compendi de maneres d’escoltar i “sonar”, que proporciona nombroses claus sobre com la nostra consciència pot veure’s afectada per la profunda atenció a l’ambient sonor que ens envolta.