Fer el Gólem

Un taller amb Claudia Dyboski i Cayetano Truyols 

Històries remotes de temps antics parlen de demiürgs que van pastar el fang i li van dotar de forma i vida. La pràctica del modelatge, que ens atorga les petjades més antigues de l’home, traça la història de la creació humana i acompanya els inicis del pensament especulatiu, religiós i espiritual. Cayetano Truyols i Claudia  Dyboski –artista del Programa d’Art i Context– van presentar, els dies 13 i 14 d’octubre, un diàleg plàstic amb el públic per mitjà del modelatge com a forma d’expressió cognitiva. Els participants van ser guiats pel procés creatiu de modelat / motle / reproducció, i a través de la creació i la manipulació figurativa, cap a la seua gólem personal, al qual van dotar de vida pròpia. 

Cayetano Truyols investiga els fenòmens transnacionals de la cultura otaku en l’era del nativisme digital. L’artista ens acosta a la filosofia i la identitat otaku per a desentranyar nous imaginaris, diferents camins per a la desconstrucció i els esdevenirs polítics. La seua producció es formalitza en un context entre l’escultura i els mitjans digitals. Algunes de les seues exposicions recents són: Emergency Gathering (Galeria Acud Macht, Berlín, 2022), Inter* Role Players (Sant Andreu Contemporani, Barcelona, 2021), Recorda el foc d’agost (Fabra i Coats, Barcelona, 2019). És cofundador de Malpaís, un espai situat a Barcelona gestionat per artistes, que va començar a comissariar un programa d’exposicions a la fi de 2021.