En trànsit

NOTA DE PREMSA

Nota de premsa

Pdf Dossier En trànsit

“En trànsit” marca l’inici d’un nou cicle en l’IVAM. El museu comença l’any 2015 amb una proposta que no sols pretén descriure una situació, sinó que posa el focus en el procés que conduïx al canvi, a la mutació, a la renovació. L’IVAM comença una etapa diferent, oberta a nous paisatges, identitats, possibilitats i experiències.

57 peces, totes estes pertanyents a la col·lecció de l’IVAM, integren la mostra “En trànsit”. Este més de mig centenar de fotografies, dibuixos, quadros, escultures, instal·lacions i vídeos se subdividix en tres blocs temàtics, el recorregut dels quals s’inicia en l’esplanada exterior del museu. Allí s’ubica l’escultura Untitled (1970), de Richard Serra, que s’exposa per primera vegada i que quedarà de manera permanent en eixe punt. Junt amb esta, la instal·lació Xabola solar (2003), de Marjetica Potrc. A manera de nexe, ja en el hall de l’IVAM, se situa la cinta transportadora de Serge Spitzer titulada Übergang (1983), díhuit metres lineals d’obra en moviment constant que simbolitza eixe sentiment de canvi i transformació.

Ja en la galeria 1, huit peces componen el primer dels blocs temàtics, titulat Bussejant entre les runes des de la pintura Aproximació (1966), de Juan Genovés, fins a les fotografies documentals d’Herbert List, sobre l’ambient desolador de Munic en 1946 i 1947, el foto-collage de Robert Smithson King Kong es troba amb la Gema d’Egipte, el túmul de cendres de Reiner Ruthenbeck o les dos projeccions de Gordon Matta-Clark, recentment adquirides per a la col·lecció de l’IVAM.

Atenent el títol d’este apartat, les runes impliquen un derrocament anterior, deixat com a solar sense ús. De fet, l’escenari actual permet quasi qualsevol interpretació des d’una perspectiva de decepció i afonament a tots els nivells: social, cultural, econòmic, ètic, etc. D’altra banda, ficar el cap entre les runes conduïx a determinar l’estat de conservació d’allò que s’ha analitzat, podent entendre’s com les debilitats i fortaleses d’un espai institucional que vol –i ha de- reiniciar-se.

Mutacions, el segon dels blocs temàtics, representa elements de trànsit, actituds pròpies de metamorfosi, el canvi que implica passar d’un estadi a un altre. En este espai persistix la busca de l’equilibri entre obres tècnicament diverses d’artistes de diferents nacionalitats i contextos, ja que l’afonament i les mutacions també estan globalitzades i recorren transversalment èpoques i situacions.

Predominen escultures que representen passatges, escales o altres elements d’enllaç com el Passadís de paret d’Ángeles Marco, igual que la peça de Cristina Iglesias o Model for tunnels de Bruce Nauman. Una fotografia de Dionisio González al·ludix a esta metamorfosi del territori natural que generen les faveles. Altres obres evoquen el moviment aeri o un assentament, com les de Juan Muñoz, José María Yturralde o Charles Simonds. La transformació del territori queda simbolitzada en la sèrie d’obres pintades de Miquel Navarro dels anys 1972 i 1973, on es mostren escenes vinculades amb fenòmens meteorològics i físics. La gran peça que penja de Gilberto Zorio, dedicada a la seua família, planteja un diàleg amb la identitat personal en relació a la pertinença a un grup.

L’últim dels eixos temàtics, titulat Cartografies/Identitats fluides, actua com a final d’este procés transitori on predomina la presència del cos com a espai en procés continu i la seua vinculació metafòrica amb el paisatge i el territori. Este bloc se situa en la sala del fons de la galeria, que alberga 26 obres de 16 artistes que plantegen el territori i la identitat com a elements clau de la modernitat i del seu correlat en la contemporaneïtat.

L’obra de Gary Hill Between 1 0 & (1993) s’exposa en la paret del fons de la sala, de manera que pot ser vista tot just entrar en la galeria 1. Està formada per tretze monitors que, formant una creu, indiquen un lloc de succés i de trobada. A un costat i a l’altre d’esta, dos videoprojeccions recullen l’obra Technology/Transformation: Wonderwoman (1978-1979) de Dara Birnbaum, i el registre de la important obra d’art natura de Robert Smithson Spiral Jetty (1970), un dels exemples artístics més significatius de la transformació cartogràfica d’un espai natural.

Amb motiu de l’exposició, l’IVAM ha editat una publicació que recull les imatges de totes les obres que componen la mostra i textos dels comissaris, José Miguel G. Cortés i Álvaro de los Ángeles. Com suggerixen els comissaris, En trànsit és el passatge (però segurament també el “missatge” i potser el “peatge”) que permet transcendir la situació actual i construir una altra possibilitat real de canvi.

A les 19.30 hores, prèviament a la inauguració de l’exposició, Llorenç Barber escenificarà metafòricament el nou cicle de l’IVAM amb la intervenció musical Sic transeamus per bona temporalia…

 El diumenge 18 de gener es projectarà en l’IVAM un programa de videoart que porta per títol El trànsit és el passatge”. Inclou peces audiovisuals d’artistes que han nascut, viscut o desenrotllat part del seu treball a la Comunitat Valenciana i que plantegen un panorama obert sobre els processos de canvi i transformació dels territoris i les identitats.

Relacionats

En Trànsit

15 gen. 2015 – 30 ago. 2015
Col·lecció