Dossier [DOSMILVINT-I-U] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro

DossierIVAM Centre Julio González
[DOSMILVINT-IU] [DOSMILVINT-I-TRES] = 1 encuentro (1 trobada) és el nom de la darrera acció de la primera edició d’Art i Context. Entre octubre de 2021 i juny de 2023 s’han activat més de 25 propostes en forma de tallers, conferències,
performances, mediacions o col·laboracions que han tingut lloc a diferents espais, tant dins i fora del museu com a la xarxa, i s’han generat connexions entre diferents capes del context valencià.

Les persones integrants de la primera edició del programa són Diego Navarro i Darío Alva (València, 1991 i Talavera de la Reina, 1993), Claudia Dyboski (València, 1997), Marina González Guerreiro (A Guarda, 1992), Álvaro Porras (Ciudad Real, 1992) i M Reme Silvestre (Monòver, 1992). El marc en què s’inscriu la pràctica es pot entendre des d’una reacció a
la inestabilitat del present i al procés d’abstracció de la realitat contemporània. Reacció que pren forma a través de l’ús de ferramentes digitals, la construcció de narratives escapistes de caràcter especulatiu, la reivindicació del manual o la revisió crítica dels processos històrics. L’exposició continua la mateixa idea que ha articulat el programa, entès com a trobada generacional, un espai d’intercanvi d’inf luències i referents més enllà del museu.

El programa bianual Art i Context proposa una obertura del procés de recerca i producció d’un grup d’artistes relacionat amb el context valencià i seleccionat per un equip curatorial convidat per l’IVAM. La mostra es concep, per tant, com un exercici més dins les obertures públiques del programa, un procés obert i no conclusiu, una reivindicació del momentum de gestació de
les obres com a element generador de sentit. Per a l’exposició, s’ha generat una representació rizomàtica de totes les veus i accions que han passat per i tingut lloc en Art i Context, i es mostren també una sèrie d’artefactes (vegen-se les imatges en aquest dossier) que han anatapareixent en el transcurs dels dos anys, com a conseqüència del treball de les artistes d’aquesta primera edició.

Descarrega dossier complet.