Cultura publica les bases per a la selecció de la direcció de l’Institut Valencià d’Art Modern

Nota de premsaIVAM Centre Julio González
  • Les bases reguladores del procés de selecció i proposta de nomenament per a dirigir l’IVAM han sigut publicades en el DOGV
  • El termini per a presentar sol·licituds comença este pròxim dimarts, 9 de juliol, i es prolongarà durant vint dies hàbils

València (08.07.24). La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat les bases del procediment per a la selecció de la direcció de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), tal com arreplega mitjançant una resolució este dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Així, la Resolució de 4 de juliol de 2024, del president de l’Institut Valencià d’Art Modern desenvolupa les bases reguladores del procés de selecció i proposta de nomenament de la persona que exercisca la direcció de l’IVAM i establix els requisits de les persones participants, els terminis i mitjans per a presentar sol·licituds i els criteris i mitjans a valorar en les candidatures, entre altres aspectes del procés selectiu.

Les persones interessades poden presentar les seues sol·licituds des d’este pròxim dimarts, 8 de juliol, i compten amb un termini de vint dies hàbils este la publicació de la resolució. La presentació i inscripció es realitzarà per mitjans electrònics a través de l’enllaç https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g95565.

Al costat de la gestió ordinària del centre, la persona titular de la direcció de l’IVAM té entre les seues funcions exercir la direcció artística del centre conforme als acords en el seu Consell Rector; preparar el pla anual d’activitats i el manteniment de les relacions protocol·làries i institucionals, entre altres.

Els requisits específics per a accedir al lloc; les característiques del projecte de direcció que han de presentar les candidates, els criteris de selecció i mèrit a valorar i altres detalls de la convocatòria estan arreplegats en la resolució publicada en el DOGV (https://dogv.gva.es/datos/2024/07/08/pdf/2024_6702.pdf).