Caso de estudio. Ignasi Aballí

Nota de premsa

Dossier Ignasi Aballí

L’IVAM presenta l’exposició Caso de estudio. Ignasi Aballíque para atenció en la seua sèrie d’obres denominades Desaparicions (2002) formulada sobre la novel·la homònima de Georges Perec La Disparition (1969) en la qual l’autor, com a exercici de subversió de les convencions literàries, omet en tot el text la lletra “e”. En la sèrie Desaparicions, Ignasi Aballí treballa amb diversos elements provinents del cinema per a dur a terme una reflexió sobre els criteris i les funcions de les imatges en la societat contemporània.

La sèrie que mostra l’IVAM està composada per una vintena de cartells de pel·lícules emmarcats sobre llistons de fusta i una caixa de llum els títols dels quals remeten a guions de pel·lícules de Georges Perec, algunes de les quals van ser realitzades i altres, la majoria, només van ser un projecte. La desaparició a la qual al·ludeix el títol és la de les pel·lícules mateixes que anuncia, ja que són elles les que no existeixen i per tant no seran exhibides. La pel·lícula és, doncs, una cosa que es produirà en la ment de l’espectador que mínimament haurà d’imaginar un film inexistent. En aquest sentit, Desaparicions respondria a la proposta duchampiana que és l’espectador qui fa el quadre.

No obstant això, en termes d’emissió, qui desapareix és l’autor. Ignasi Aballí talla i enganxa titulars de notícies o fragments de revistes fins a l’extrem que la majoria de les imatges que il·lustren cada pel·lícula són imatges que va recollir d’altres obres seues anteriors, de projectes que van quedar apartats, inconclosos o en una caixa de retallades. Tots els cartells remeten una absència: requadres negres que tapen imatges, textos ratllats, un paper doblegat que oculta si hi ha alguna cosa escrita o dibuixada, un trencaclosques blanc…