ISABEL OLIVER

 

De professió, les seues labors, 1972-74. Reconstrucció: 2018
Bastidors de fusta i tela serigrafiada
Dimensions variables

 

Isabel Oliver (València, 1954)

Les primeres obres d’Isabel Oliver sorgeixen en els anys 70, en un context artístic dominat pels homes en què les dones eren pràcticament invisibles. Les seues pintures, carregades de crítica social i marcat feminisme, evidencien la submissió de la dona davant d’una societat de consum que les doblega per a poder aconseguir el cànon de bellesa establit per una societat masclista i patriarcal. La sèrie De professió, les seues labors parla de convencionalismes, de l’educació tradicional de les dones en les labors domèstiques, i de regles i rols imposats que les reduïa a mer objecte decoratiu, com ho eren els quadres realitzats usant la tècnica de brodat popular de punt de creu o petit point, en la qual es treballa sobre un dibuix prèviament serigrafiat que cal seguir amb l’agulla, utilitzant un bastidor que tensa la tela i que facilita la brodada. Aquesta mateixa puntada amb forma de creu és la que emula Isabel Oliver en els seixanta paisatges muntats sobre bastidor que formen aquesta instal·lació, en la qual la pintora reinterpreta la seua pròpia professió, les seues pròpies labors.

Maita Cañamás
Conservadora