Salvador Soria

De les Integracions a l'emotivitat de la raó

Exposició

“Amb Soria assistim sempre a la tremolor que provoca qualsevol obra dotada d’una forta personalitat i una veritat evident.” (Extracte de J. Corredor-Matheos) …………………………………….. Esta mostra titulada De les Integracions a l’emotivitat de la raó, presenta mig segle —1957-2008— de l’obra que Salvador Soria ha consagrat a les seues investigacions sobre el tema de les Integracions, així com a les escultures Màquines per a l’esperit. Estes expressions plàstiques s’entremesclen i es nodrixen mútuament, animant-se en una espècie de progressió natural en la qual, els temes, se succeïxen com les etapes d’una llarga carrera. ……………………………………. “Salvador Soria és, sens dubte, un dels artistes que més ha contribuït a dignificar i consolidar la producció artística espanyola de la postguerra. Açò es pot afirmar per unes raons que no estan sotmeses a controvèrsies: per la cohesió exemplar de les seues evolucions, pel que tenen de peculiar i d’individualitzat les seues imatges, pel que tenen de singular les seues tècniques i pel significat dels mètodes operatius. Estes asseveracions de Vicente Aguilera Cerni, rotundes i diàfanes, destaquen la importància i la significació històriques de Salvador Soria en el context de la nostra renovació plàstica […] És una obra difícil de classificar per la seua afortunada heterodòxia quant al cànon en ús. Autocrítica, exigent, madura, sòbria, ètica […] Reductora de les antítesis, complexitat/simplicitat, procés/contrast i disconformitat/temporalitat. I sabedora de la seua vocació social, ja que, com diu Salvador Soria, ‘l’art, si és sincer, serà sempre el reflex d’unes vivències al servici de la col·lectivitat.’” (Extracte de Juan Ángel Blasco Carrascosa) ………………………………………………. Esta selecció mostra un recorregut en el qual intervenen diferents materials que van des de les conegudes llimadures de metalls, fustes cremades i cartons per a fer els collages, fins a dibuixos dels últims cinc anys. En estos, trobem una major tendència a allò constructiu, dins de la dualitat que hi ha en les meues Integracions. Podríem parlar d’una justificació del subconscient, a causa del llarg període dedicat a resoldre el problema tècnic de les Màquines per a l’esperit. Estes obres, a les quals he denominat Emotivitat de la raó, porten implícita i accentuada eixa dualitat. Si ens detenim a contemplar este llarg període, en el qual en les integracions intervenen factors de les escultures, pels espais, volums i colors que hi ha en les Màquines per a l’esperit, trobem esta unitat polivalent al llarg de la meua trajectòria. En realitat, la meua obra no és el resultat d’una recerca, sinó la trobada del meu sentiment anímic. (Extracte de Salvador Soria) ……………………………………………… Salvador Soria, testimonia setanta anys d’experiències plàstiques, totes travessades per corrents lligats a la història i a uns moviments culturals que van trobar la plenitud en un conjunt d’investigacions sobre la forma, la matèria i l’espai i que infatigablement prosseguix.