Pinazo en l’espai públic

ExposicióIVAM Centre Julio González

La intenció de la nova mostra sobre Ignacio Pinazo és proposar un nou enfocament biopolític sobre una part de la seua obra: la formada pel conjunt de representacions d’estil i poètica menys academicistes, produïdes en la seua major part per i per al propi artista, tant en format de pintura com de dibuix.

Aquest conjunt d’obres presenta un interés especial perquè el propi artista va ser reconegut pels seus contemporanis com l’impulsor d’una pràctica artística sistemàtica realitzada sobre i en els espais públics oberts. Aquestes pràctiques artístiques de Pinazo entren directament en relació amb les noves maneres d’habitar els espais públics, dels canvis en els comportaments de grups i multituds i de les relacions que s’estableixen amb el context cultural en les quals es van produir.

Es proposa així una lectura actualitzada d’aquest artista en la qual els processos de domini, ocupació, interaccions dels cossos i instauració dels usos col·lectius per part de grups o multituds, es conjugarien amb els imaginaris sobre salut, higiene, plaer, energia i comunicació intersubjectiva, posant en qüestió l’ordre social establit.

Videos

Relacionats

Visita ‘Pinazo en l’espai públic’ – Activitat cancel·lada

08 oct. 2022 – 25 feb. 2024
MediacióIVAM Centre Julio González