Pepe Miralles

Elisa

BibliotecaIVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

ELISA es presenta com un dispositiu de detecció a partir de la relació entre “antigen” i “anticòs”. Un temps expositiu en el qual realitzar assajos que permeten detectar, mediar i arxivar els impactes que el VIH ha causat en els cossos dels homes que fan sexe amb homes. Aquest dispositiu, que forma part de la investigació Efecte d’una força aplicada bruscament, permet abandonar les tècniques d’investigació opaques mostrant els processos, visualitzant fases i dades de la investigació. A més, ELISA genera un espai en el qual executar accions mitjançant agents proposadors, comunitats de flux, cohabilitaciones, reclamacions, circumstàncies, estranyaments i vincles, amb la finalitat de continuar constituint l’Arxiva, objecte i pràctica d’aquesta investigació.

Assajos:

Lectura del llibre de les preguntes: 25 / 10 / 18 (18:0 h) Sala Biblioteca
Conversar amb el públic aleatòriament:
28 / 10 / 18 (10 – 14:00 h) Sala Biblioteca
04 / 11 / 18 (10 – 14:00 h) Sala Biblioteca
Lectura del llibre de l’estigma: 29 / 11 / 18 (18:00 h) Sala Biblioteca
Converses a mode de cambra obscura: 30 / 11 / 18 (17:30 h) Sala Biblioteca
Veu alta:
13 / 12 / 18 (11:00 h) Biblioteca
14 / 12 /18 (11:00 h) Biblioteca
Reclamacions des de l’sling: 11 / 01 / 19 (19:00 h) Sala Biblioteca
Calor i café, a mode de centre d’acolliment: 15 / 01 / 19(17:00 h) Sala Biblioteca
Observacions no obstructives d’obres d’art de la col·lecció de l’IVAM: 18 / 1 / 19 (17:30 h) Sala Biblioteca
Contar l’exposició / escoltar l’exposició: 02 / 02 / 19 (11:00 h) Sala Biblioteca

Relacionats

Pepe Miralles

05 mar. 2018 – 28 abr. 2019
ConversesIVAM Centre Julio González