Col·lectius artístics en la València sota el Franquisme

1964-1976

Exposició

L’exposició pren com a arc cronològic les dates compreses entre 1964 i 1976 i fixa el seu espai geogràfic a la ciutat de València en un moment històric d’especial ebullició creativa i combativa. És el període en què tant la producció teòrica com la pràctica artística realitzada en la ciutat experimenten una mutació sense precedents, i és el moment en què la projecció nacional i internacional dels seus creadors viu el seu màxim desenrotllament.

En l’any 1964, el règim franquista celebra amb una nova estratègia de propaganda els denominats XXV Anys de Pau, i amb motiu d’eixe esdeveniment es van editar cartells, segells, exposicions, publicacions i material documental que tractava de difondre una imatge manipulada de modernitat i pacificació que l’exposició aborda, d’una manera inèdita, com a capítol introductori.

El 1964 és l’any en què es va gestar el naixement del grup format per Manuel Boix, Artur Heras i Rafael Armengol, el col·lectiu Estampa Popular de València i l’Equip Crònica. L’exposició tanca el seu arc cronològic i el seu objecte d’anàlisi amb la mort del dictador i la inauguració, quasi un any després, de la mostra contestatària Els altres 75 anys de pintura valenciana, patrocinada pel Col·lectiu de Pintors del País Valencià.

L’exposició es presenta com una dissecció i una reconstrucció de la cultura visual del moment, i és per això pel que la mostra inclou, junt amb una cuidada selecció d’obres artístiques dels principals col·lectius del moment (Estampa Popular, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Antes del Arte, Grupo Bulto, Boix-Heras-Armengol, Grupo Escapulari-o), còmics d’Editorial Valenciana, així com llibres, revistes i material documental relacionat amb l’època.

El paper de les llibreries i editorials independents valencianes com a espais col·lectius de difusió de pensament crític també són objecte de reflexió en este projecte, així com la iniciativa d’agitació cultural de Studio S.A, l’aparició de la Cartelera Turia, i el paper de crítics i intel·lectuals, com Vicente Aguilera Cerni i Tomás Llorens.

Catàleg disponible en la llibreria de l’IVAM o a través de la tenda online (veure enllaç a la dreta de la pàgina)