Antoni Muntadas. ‘Stadium VIII’

ExposicióIVAM Centre Julio González

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) analitza la presència dels mass-media en les societats contemporànies, valora la seua immersió continuada en la vida diària i evidència com aquesta transformació ha contribuït també a l’avanç de l’art contemporani. La utilització de tanques publicitàries, neons, cartells, caixes de llum i missatges extrets de la publicitat els ha emprats l’artista multimèdia com una volta de rosca de l’apropiació de mitjans «impropis» de l’art, per al seu avanç en l’àmbit del sociopolític. Els collages característics de les avantguardes històriques han derivat en muntatges audiovisuals com el que ofereix la instal·lació multimèdia Stadium VIII (Homenatge a l’audiència), amb la qual Muntadas reflexiona sobre els espais destinats als espectacles teatrals, esportius, musicals, polítics i la seua evolució al llarg dels segles. L’estadi olímpic de Berlín va servir en la dècada de 1930 tant per a celebrar les Olimpíades de 1937 com per a congregar a les masses en actes polítics del partit nacionalsocialista alemany. El mateix espai és emprat per a transmetre missatges multitudinaris amb finalitats molt dispars.

La instal·lació recrea el perímetre d’un estadi flanquejat amb columnes i sòl d’arena, mentre es projecten sobre els dos extrems de l’espai sengles vídeos. En aquests es mostren imatges que combinen el detall gestual de persones integrades en la massa i els recintes que els acullen: des de teatres i fòrums romans fins als estadis ultramoderns on es practiquen esports majoritaris o es realitzen macroconcerts. Primers plans i plans generals que es vinculen amb les sèries fotogràfiques Stadia/Furniture/Audience (Nova York, 1991) i Architecture/Raums/Gesturen (Stuttgart, 1988-1991). La mostra es completa amb una instal·lació en el pou del claustre renaixentista, la projecció d’un ull humà que es descobreix en apuntar-se dins.

Amb motiu d’aquesta exposició s’ha editat una publicació en dos volums: el llibre visual Stadium i Arquetipos Mediáticos, que inclou un text de Margaret Morse i un CD titulat Audio para tres instalaciones. Aquesta exposició és la primera realitzada a Espanya per l’artista, resident a Nova York des de 1971, després de les mostrades en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (1987) i el Palau de la Virreina de Barcelona (1988).