Plegats. Una papiroflexió animal

MediacióInfantilIVAM Centre Julio González

L’artista Joaquin Torres Garcia deia que la millor joguina per a un xiquet és un tros de fang, per això proposava materials poc sofisticats, o no nobles, per tal de transformar-os en joguines. I no nomes Torres García sinó que molts artistes van utilitzar també materials comuns, com el paper i el cartró, la xapa de ferro, les pedres o d’altres per tal de convertir-los en joguines.

Milimbo empra de manera habitual el cartró per a fer les seues joguines i passen molt de temps experimentant amb aquest material per imaginar noves formes i inventar altres usos. Però també aprenen dels jocs i dels seus usos compartint aquestes experiències amb altres persones i és per quest motiu que volen proposar-nos aquest joc.

Amb Plegats es tracta d’utilitzar el gest mínim de plegar el paper i per a donar-li vida i crear tot tipus de formes i personatges. Cal intentar que la nostra creació nasca plegant i tallant del mateix paper, sense necessitat de grans artificis, plegant el mínim possible. Amb els mínims recursos anem a aconseguir moltes maneres de plegar, insertar, fixar, etc.