D’ací allà, d’allà ací

Grup de reflexió i creació docent

Centres educatiusProfessoratIVAM Centre Julio González

D’ací allà, d’allà ací és una proposta d’intercanvi de coneixement i experiències entre l’equip del Programa d’Art i Context i el professorat de diferents disciplines d’educació secundària i batxiller. Partint del procés de treball de les artistes participants en el Programa, es planteja una sèrie de sessions formatives per a professorat durant el primer trimestre del curs 2022-2023, que derivaran en el disseny d’una bateria de recursos artístics per a treballar de manera autònoma a les aules de secundària i batxiller. Els recursos es definiran al llarg de les sessions amb els docents i es recolliran en una publicació col·lectiva que podrà formar part de l’exposició final del Programa d’Art i Context.

Dates:
19 setembre 2022
17 octubre 2022
21 novembre 2022
19 desembre 2022