21/12/2022
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 60 Conservador/a de fotografia, corresponent al procés d'estabilització previst en l'article 2n de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2022, Convocatòria 7/2022.