04/06/2019
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106 Tècnic/a interseus medi administració.