30/09/2022
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021, convocatòria 4/2022.