20/11/2018
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d'Exposicions.