RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 48, cap de publicacions, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2020, convocatòria 2/2022.

EmailFacebookTwitter
07/02/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A l'INGRÉS COM A PERSONAL FIX EN EL LLOC DE TREBALL DE L'IVAM DE NATURALESA LABORAL, NÚM 13 ADMINISTRATIU/A CORRESPONENT Al TORN LLIURE DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'IVAM DE 2018

07/02/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A l'INGRÉS COM A PERSONAL FIX EN EL LLOC DE TREBALL DE L'IVAM DE NATURALESA LABORAL, NÚM 13 ADMINISTRATIU/A CORRESPONENT Al TORN LLIURE DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'IVAM DE 2018

07/02/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A l'INGRÉS COM A PERSONAL FIX EN EL LLOC DE TREBALL DE L'IVAM DE NATURALESA LABORAL, NÚM 12 ADMINISTRATIU/A CORRESPONENT Al TORN LLIURE DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'IVAM DE 2019

07/02/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A l'INGRÉS COM A PERSONAL FIX EN EL LLOC DE TREBALL DE L'IVAM DE NATURALESA LABORAL, NÚM 12 ADMINISTRATIU/A CORRESPONENT Al TORN LLIURE DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'IVAM DE 2019

27/01/2023

RESOLUCIÓ Llistat definitiu de la Convocatòria 2/2021 a l'exercici fase oposició del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 23 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

Convocatoria 2/2021
27/01/2023

RESOLUCIÓ Llistat definitiu de la Convocatòria 3/2021 a l'exercici fase oposició del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 80 ajudant o ajudanta de manteniment corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació públic de l'IVAM del 2018.

Convocatoria 3/2021
26/01/2023

RESOLUCIÓ Llistat provisional de persones que han superat la primera prova de la Convocatòria 12/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix als llocs de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 55, 56, 73 conservador/a corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM del 2018.

26/01/2023

RESOLUCIÓ Llistat provisional de persones que han superat la primera prova de la Convocatòria 15/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix als llocs de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 101 Tècnic/a d'exposicions i acció exterior corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM del 2018.

26/01/2023

RESOLUCIÓ Llistat provisional de persones que han superat la primera prova de la Convocatòria 18/2021 procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix als llocs de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 83 Conservador/a corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM del 2018.

24/01/2023

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 90 tècnic o tècnica de comunicació, amb classificació A20 E038, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021

Convocatoria 5/2021
24/01/2023

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 90 tècnic o tècnica de comunicació, amb classificació A20 E038, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021. [

24/01/2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.

Convocatoria 8/2021