PROCÉS DE SELECCIÓ per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm 76 CAP D’ACTIVITAS CULTURALS correspondent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018

EmailFacebookTwitter
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 23 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 2/2021
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 80 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 3/2021
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 91 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 7/2021
29/03/2023

CONVOCATÒRIA 12/2021 per a la cobertura processe de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 55, 56, 73 CONSERVADOR O CONSERVADORA, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 78 Tècnic/a informàtic/ a programador/a corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021

29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 89 Tècnic/a informàtic/ a de sistemes corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021

27/03/2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de novembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021.

Convocatoria 24/2021
24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 13 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 16/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 8 TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019