CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 d’octubre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.

EmailFacebookTwitter
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 23 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 2/2021
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 80 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 3/2021
29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 91 AJUDANT DE MANTENIMENT, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

Convocatoria 7/2021
29/03/2023

CONVOCATÒRIA 12/2021 per a la cobertura processe de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 55, 56, 73 CONSERVADOR O CONSERVADORA, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018.

29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 78 Tècnic/a informàtic/ a programador/a corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021

29/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 89 Tècnic/a informàtic/ a de sistemes corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021

27/03/2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de novembre de 2022, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021.

Convocatoria 24/2021
24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 13 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019.

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

CONVOCATÒRIA 16/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 8 TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/03/2023

PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, Núm 12 ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019