CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 24/2021

EmailFacebookTwitter
26/07/2023

CONVOCATÒRIA 8/2021 Procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 23 Ajudant o Ajudanta de Muntatge corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 8/2021

Convocatoria 8/2021
25/07/2023

RESOLUCIÓ de 10 de juliol, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 78 tècnic o tècnica informàtics programadors, amb classificació C20 E032 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021. [

Convocatoria 9/2021
25/07/2023

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 89, tècnic o tècnica informàtics de sistemes, amb classificació C22 E038 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021

Convocatoria 10/2021
25/07/2023

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 8 tècnic o tècnica de gestió enconòmica amb classificació A24 E040 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021

Convocatoria 16/2021
25/07/2023

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 7, cap de gestió enconòmica amb classificació A26 E046 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 25/2021

Convocatoria 25/2021
25/07/2023

CONVOCATÒRIA 15/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, NÚM 101 TÈCNIC/A d'EXPOSICIONS I ACCIÓ EXTERIOR corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

24/07/2023

CONVOCATÒRIA 22/2021 per a la cobertura del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de l'IVAM de naturalesa laboral, número 77 TÈCNIC/A d'ATENCIÓ Al PÚBLICO corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

20/07/2023

CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

14/07/2023

CONVOCATÒRIA 8/2021 Diligència procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix al lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm. 23 Ajudant de Muntatge corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

13/07/2023

CONVOCATÒRIA 6/2022 Llistat provisional de persones admeses i excloses per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 16 secretari/ària de gerència, corresponent al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021

13/07/2023

CONVOCATÒRIA 17/2021 relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número12 administratiu o administrativa, amb classificació D14 E019 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019

Convocatoria 17/2021
13/07/2023

CONVOCATÒRIA 17/2021 Relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 12 administratiu o administrativa, amb classificació D14 E019 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019