CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 99 Cap de Comunicació.

EmailFacebookTwitter
26/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

25/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

25/05/2023

CONVOCATÒRIA 16/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 8 TÈCNIC/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

24/05/2023

CONVOCATÒRIA 25/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm 7 CAP/A de GESTIÓ ECONÒMICA corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

19/05/2023

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de març de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 1/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 13, ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 17/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 12, ADMINISTRATIU/A corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019

17/05/2023

CONVOCATÒRIA 24/2021 PROCÉS DE SELECCIÓ per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 19, tècnic o tècnica de registre, cap o cap de magatzem i muntatge, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2019, convocatòria 24/2021

12/05/2023

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del gerent de l’IVAM, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat [PAB] 000566/2022, del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València.

10/05/2023

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021.

08/05/2023

CONVOCATÒRIA 10/2021 Procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral núm 89 Tècnic/a informàtic/a de sistemes corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2021