Vius Voco: Que l’aire de la teua boca isca de l’aigua. Jornada al voltant de Llorenç Barber

En el marc de l'exposició Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes. #IVAM35

ConversesIVAM Centre Julio González

En el marc de l’exposició Llorenç Barber. Arxiu d’escoltes, organitzem esta jornada, comissariada per Lorenzo Sandoval i Montserrat Palacios, que revisa i actualitza l’obra de l’artista.

El treball de Barber és un convocar continu de les relacions del viu. El títol d’esta sessió de conferències es pren, en primer lloc, d’un dels seus concerts primigenis de ciutat, que referix a una inscripció present en una campana. La segona part, prové d’una de les seues peces: Ex Humiitas Sonus. Obice sonata per a aigües i flauta(s) (1978) Ambdues ens indiquen de la importància de la noció d’ecosistema en la pràctica de Llorenç Barber.

Tant la ciutat com la intempèrie són agents actius en la pràctica d’este músic i artista singular, que entén els espais no com a fons sobre els quals actuar, si no com a elements que participen de la producció acústica de les seues propostes. Les conferències de Carmen Pardo i Siegfried Zielinski ens oferixen diversos punts d’entrada en el treball de l’artista, des de l’ecologia i la música de ciutats.

PROGRAMA
18.00 h – Sobre la ciutat com a caixa de música, instrument i màquina espaciotemporal oberta. Siegfried Zielinski

19.00 h – En el sonar de l’aigua… el plaer de l’escolta. L’ecologia sonora de Llorenç Barber. Carmen Pardo Salgado

Relacionats

Llorenç Barber. Arxiu d’escoltes

08 feb. 2024 – 16 jun. 2024
ExposicióIVAM Centre Julio González

En el sonar de l’aigua… el plaer de l’escolta. L’ecologia sonora de Llorenç Barber. Carmen Pardo Salgado

29 mai. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González

Sobre la ciutat com a caixa de música, instrument i màquina espaciotemporal oberta. Siegfried Zielinski

29 mai. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González