Visites comentades a les exposicions març 2020

VisitesIVAM Centre Julio González

Relació de visites:

Fake Games. El monument col·lectivitzat. Fernando Sánchez Castillo
Diumenge 1 de març
Orientalismes. La construcció de l’imaginari d’Orient Pròxim i el Nord d’Àfrica (1800-1956)
Diumenge 8 de març
Contracultura. Resistència, utopia i provocació a València
Diumenge 22 de març SUSPÈS
Jorge Peris
Diumenge 29 de març (aquesta visita comptarà amb intèrpret en llengua de signes) SUSPÈS

Visites comentades a les exposicions març 2020
Diumenges 11:00h
Impartida per: Luminaria

Relacionats

Fake Games. Fernando Sánchez Castillo

14 nov. 2019 – 01 mar. 2020
IVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

Orientalismes

06 mar. 2020 – 13 set. 2020
ExposicióIVAM Centre Julio González

Contracultura

13 feb. 2020 – 05 jul. 2020
ExposicióIVAM Centre Julio González