Universos flotants

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

Els Universos Flotants estan pensats com escultures vives que permeten generar universos sonors a partir de la interacció individual i col.lectiva.

Més enlla d’una acurada estetica, en aquesta proposta hi ha la idea de I’art d’acció. La nostra intenció és situar I’espectador no només com a mer visitant sinó resituar-lo, com a creador actiu.

Les instal.lacions es plantegen com una obra oberta en construcció permanent, formada per dues escultures audiovisuals interact ives connectades entre si. Tant de forma natural, a través de I’aire, per compartir el mateix espai acústic i visual com de forma digital intercanviant entre informació generada per les interaccions dels participants.

En superar el concepte físic i estatic de l’escultura, el seu sistema de generació de so permet resignificar l’obra de forma infinita a manera de dansa sinestesica ja que implica una connexió sensorial amb I’espectador a diferents nivells.

La idea és que cada participant pugui treure les seves conclusions a partir de les seves propies accions. La proposta esta configurada per dos elements escultorics.