Taller didàctic familiar “València animal o cosa?”

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

València, animal o cosa?

Taller en relació amb la exposició “Radical geographics”, de Rogelio López Cuenca.

A partir d’un mapa de la ciutat de València, es marcaran els carrers de procedència dels participants de cadascuna de les sesions. Tots els punts marcats s’uneixen i conformen una figura. El taller, a partir d’eixe moment, es converteix en un joc per tal d’esbrinar, imaginar o inventar si la forma resultant sembla un animal, una cosa o res en absolut. La forma es podrà reproduir en diferents suports i materials; podem inventar entre tots el nom del personatge o cosa, endur-nos-el a casa i personificar-ho: serà el principi i el resultat d’allò que em compartit.

Dates del Taller:

Dies 18 i 25 de Octubre
Dies 8, 15, 22 i 29 de Novembre
Dies 13 i 20 de Dicembre

Relacionats

Radical Geographics

07 oct. 2015 – 14 feb. 2016
Exposició