Taller Didàctic “Avantguardes”

A partir de 5 anys

EducacióTallersIVAM Centre Julio González

 

El taller didàctic “Avantguardes” relacionat amb l’exposició Construint Nous Mons. Les Avantguardes Històriques en la Col·lecció de l’IVAM 1914-1945 reuneix un total de 1.000 peces entre pintura, dibuix, collage, fotografia, escultura i vídeos d’algunes de les figures de l’escena creativa de les primeres dècades del segle XX com: Duchamp, Man Ray, Grosz, Renau, Hearthfield, Moholy-Nagy, Calder, Kurt Schwitters o Joaquín Torres-García. Es tracta d’un conjunt de peces de gran interés i nivell estètic, vinculades a moviments artístics com el futurisme, el surrealisme, el constructivisme, el dadaisme, l’abstracció analítica… tots aquests en la base del desenvolupament de la modernitat.

El taller consistirà en un recorregut interactiu per l’exposició i en el desenvolupament d’una activitat que serà diferent en cada trimestre. Es realitzarà en l’IVAM del 13 d’octubre de 2015 al 3 de juny de 2016.

Aquests tallers són gratuïts i hi haurà dos modalitats diferents, una per a alumnes d’últim curs d’Infantil i Primària, i una altra per a alumnes de Secundària, Batxillerat i mòduls d’FP.

Els objectius dels tallers didàctics són:

– Propiciar la immersió en l’art modern i contemporani.

– Potenciar i incentivar la creativitat, estimulant la imaginació a través de la utilització de distints tipus de materials i la seua vinculació amb els originals de les obres mostrades.

– Descobrir les possibilitats de la imaginació i la creativitat com a recurs d’enriquiment personal i treball en equip.

PRIMER TRIMESTRE

El mòbil de Calder (octubre-desembre 2015)

Alexander Calder (Lawton, Pennsilvània, 1898 – Nova York, 1976) és un dels escultors més influents de l’art contemporani. Va desenvolupar una nova forma de realitzar escultures: al principi, doblegant i torcent fil d’aram amb el qual “dibuixava” figures tridimensionals en l’espai, i a partir de 1931, dissenyant escultures cinètiques, amb moviment a les quals va denominar mobile per oposició a les fixes, a les quals va anomenar stabile.

En 1934 Calder va començar a fer els mòbils sense motor, pels quals és més conegut. Construïts generalment amb peces d’acer retallades i pintades penjant de cordes o fils d’aram prims, responien pel seu propi pes al més lleu corrent d’aire, i estaven dissenyats de tal manera que aprofitaren els efectes de llums canviants produïts pel seu propi moviment.

Amb boles de suro de diferents grandàries, làmines fines de plàstic de colors, fil d’aram, i cons xicotets de colors, construirem el nostre propi mòbil. Dibuixarem diferents formes sobre les làmines de plàstic. Retallarem aquestes formes amb les tisores. Passarem el fil d’aram per les boles de suro, que prèviament haurem pintat, i per les formes de plàstic, a diferents alçàries per a aconseguir l’equilibri. Finalment, la nostra composició la podrem fixar al sostre.

SEGON TRIMESTRE

El fanzín avantguardista (gener-març 2016)

Avantguardes, il·lustració i disseny. El segle XX va ser una època de grans canvis socials, polítics, culturals i econòmics que van donar origen a nombrosos i transgressors moviments artístics. Aquests canvis van influir profundament en les idees d’artistes i teòrics qüestionant-se els valors, sistemes d’organització i funcions socials establits fins llavors. Alguns d’aquests moviments artístics, com el futurisme, el dadaisme, l’escola de De Stijl, la Bauhaus i el constructivisme, van tindre un fort impacte sobre les arts visuals i gràfiques, a través del sorgiment de nous conceptes com el llenguatge gràfic de la forma i la comunicació visual.

Aquesta influència s’aprecia en l’evolució de diverses disciplines com el disseny tipogràfic, publicitari i editorial. L’evolució del disseny editorial està directament relacionada amb la pintura, la poesia i l’arquitectura de l’art modern. Això es deu al fet que molts d’aquests moviments avantguardistes utilitzaven com a mitjà de difusió de les seues ideologies materials gràfics com el cartell i el llibre, entre altres. Això va permetre la inclusió de nous recursos teòrics i comunicacionals en el disseny: utilització de formes abstractes, adopció de teories del color, la Gestalt, el fotomuntatge, el collage i la tipografia.

Les avantguardes artístiques van permetre al disseny gràfic constituir-se com a disciplina en constant evolució. Els moviments artístics i l’agitació política van generar grans canvis en el disseny gràfic i van ser de gran influència per al disseny editorial. Les avantguardes històriques van aplicar els seus ideals de transformació social també a la il·lustració i al disseny. Per a això es van servir de tots els mitjans de representació, comunicació i difusió tradicionals que es consideraven fins llavors secundaris, com el cartell, el pamflet, el periòdic, la revista, la imatge fotogràfica, el fotomuntatge i el cine.

Realitzarem el fanzín avantguardista, amb activitats relacionades entorn del disseny, la il·lustració i el color.

TERCER TRIMESTRE

Les peces de Torres-García (abril-juny 2016)

Joaquín Torres-García (Montevideo, 1874 – 1949) va ser un destacat pintor, professor i escultor uruguaià que es va traslladar a Barcelona amb la seua família. A partir de 1915 va començar a experimentar la influència de les avantguardes, al mateix temps que coneixia pintors innovadors com Barradas, Robert Delaunay, Piet Mondrian i Theo van Doesburg, entre altres. Va viatjar a Nova York, París i Madrid. En aquests anys de viatges va anar donant forma a la seua proposta artística: l’universalisme constructiu. Paral·lelament a la seua producció pictòrica va presentar els seus joguets de fusta Aladdin Toys, fabricats i comercialitzats per ell mateix a Barcelona en 1918 a través de la Galeria Dalmau.

En 1930 va fundar a París la revista i el grup Cercle et Carré junt amb altres artistes. Quan va tornar a Montevideo va fundar l’Associació d’Art Constructiu (1935), va publicar la revista Círculo y Cuadrado (1936-1943), va donar nombroses xarrades i conferències, va donar classes en la universitat i, finalment, en 1944, va crear el Taller Torres-García.

Amb trossos de fusta de diferents formes, rectangulars, triangulars, quadrades etc., triarem les més adequades per a la nostra construcció. Després la pintarem amb diversos colors i, finalment, acoblarem, unirem (apegarem) aquests trossos, la qual cosa donarà lloc al nostre joguet, a la nostra construcció. L’interés del taller resideix en la possibilitat de crear, a partir de peces individuals, un conjunt que represente una figura abstracta o bé tinga l’aspecte d’un animal, d’una casa o d’un personatge.

 

DADES D’INTERÈS
HORARI TALLER:
De dimarts a divendres de 10:00 a 13:30 i de 15:30 a 18:30 hores.
DURACIÓ:
Aproximadament 1 hora i 30 minuts cada grup.
GRUPS:
25-30 persones cada sessió.
EDAT:
A partir de 5 anys d’ara en avant.
INFORMACIÓ I RESERVES:
A partir de l’1 de setembre cridant al telèfon 96 386 99 92, de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores.

INFORMACIÓ PROFESSORAT ESCOLES PARTICIPANTS:
Dimarts 6 d’octubre a les 18.00h. per a professorat d’infantil i primària i dimecres 7 d’octubre a les 18.00 h. per a professorat de secundària i batxillerat.

PUNT DE TROBADA:
Hall de l’IVAM. Es facilitarà material, es farà un recorregut per l’exposició i es visitarà el taller.

Relacionats

Construint Nous Mons

12 mar. 2015 – 10 abr. 2016
Col·lecció