Present i futurs dels llibres

ConversesIVAM Centre Julio González

L’IVAM alberga una gran biblioteca, pionera en la inclusió de material documental en els seus fons, respectada i valorada per investigadors i usuaris. Així mateix, l’IVAM també es caracteritza per haver publicat molts catàlegs representatius de l’art modern i contemporani editats en l’estat espanyol en els últims 26 anys.

Aquesta taula redona reuneix a un editor, a un llibreter i a la responsable de la biblioteca de l’IVAM perquè tracen les possibles línies de fugida del llibre des del nostre present.

Participants: Sergio Adiego (Llibreria Valdeska), Manuel Borrás (Editorial Pre-Textos) i Eloisa García (IVAM).