PAM! PAM!

AltresIVAM Centre Julio González

PAM! PAM! és continuació del programa PAM!, que vol donar a conèixer l’art emergent realitzat per antics alumnes dels Màsters en Producció Artística i Arts Visuals i Multimèdia (UPV). Un comitè d’experts selecciona 10 artistes que després d’un any de treball presenten la seua obra, coordinats pel Màster en Gestió Cultural (UPV-UV). Les obres presentades en aquesta quarta edició són diverses i responen a les diferents posicions de l’art dels nostres dies. Trobem pintura, projeccions, dibuixos, vídeos, peces sonores, performance i instal·lacions. De la mateixa manera, els temes tractats són molt diversos, si bé coincidents en certes preocupacions comuns com les relacionades amb la identitat, la distorsió de la realitat i la seua imatge i el qüestionament de la pròpia pràctica artística o la situació precària de l’artista.

Aquesta exposició pretén oferir un espai de treball en què es visualitzen els primers passos d’artistes, l’obra dels quals comença a fer-se un lloc en el complex panorama de la creació contemporània. Per a aquests artistes constitueix un repte enfrontar-se a les exigències d’una exposició institucional com la que ens ocupa, sent aquesta una base de treball necessària per a seguir abordant nous reptes creatius, davant de les difícils perspectives amb les que, en general, es troba l’art contemporani i, en particular, l’art més jove.

Artistes: Ana Ciscar, Carlos Correcher, Marina González, Valentina Henríquez, Marina Iglesias, Rubén Marín, Inma Mendieta, Agustín Moreno, Marta Negre i Sonia Tarrazona.

Comitè d’experts: Fermín Jiménez Landa, Johanna Caplliure, Sandra Moros, Isabel Pérez, José Gandia Blasco, Javier Molins i Ricardo Forriols.

Comissari: José Luis Clemente
Coordinació IVAM: Marta Arroyo Planelles
Coordinació (Màster de Gestió Cultural UPV-UV): Ana Jiménez, Edurne Vaello, Julia Herráiz, Maria Alós, Omar Cervera i Sara Torralba.