La Llengua Encantada. Dani Zelko

Lectura performativa i conversa sobre el projecte Reunió al costat del seu creador Dani Zelko

ArticulacionsConversesIVAM Centre Julio González

Reunió és un experiment d’escriptura i escolta. Fa llibres que intervenen en disputes i conflictes urgents. A través de trobades íntimes, la veu d’unes certes persones és escrita a mà, corregida col·lectivament, impresa, després llegida en veu alta en actes públics i distribuïda en territoris específics i més enllà”, Dani Zelko

El Procediment
Algunes pràctiques i decisions formals que han constituït en Reunió a través del temps.

Viatge a ciutats, pobles, fronteres i territoris indígenes per a trobar-me amb algunes persones i comunitats. Lxs convide a fer un llibre a través d’un procés en el qual la paraula va mutant d’oral a escrita i de parlada a llegida a mesura que travessa cossos i espais. Em parlen i jo escric a mà tot el que diuen. Cada vegada que fan una pausa per a inhalar passe a la línia que segueix, creant el vers. Està prohibit gravar. En els dies següents llegim el text i el corregim juntxs fins a arribar a una versió final. Ningú corregeix ni edita tot sol. S’imprimeixen els llibres, que són llegits en veu alta en situacions públiques i comencen a circular. La meitat de les còpies són distribuïdes per les comunitats i participants en els seus territoris i l’altra meitat és distribuïda per Reunió on siga. Es fan llibres digitals i audiollibres gratuïts. Cada edició inventa la seua pròpia manera de circular a partir de l’especificitat dels territoris, les intencions polítiques de lxs involucrats i les condicions materials de les persones a les quals volem arribar.

Ací pots llegir les diferents sèries produïdes des de 2015 fins l’actualitat:
https://reunionreunion.com/

Dani Zelko. Artista, poeta i editor argentí.
La seua obra està feta de paraules i persones, que s’ajunten a través de diversos procediments per a generar esdeveniments i publicacions en els quals les tensions polítiques i els experiments del llenguatge es retroalimenten. Des de 2015 duu a terme “Reunió”.

Relacionats

Articulacions – Programa Públic 22/23

06 oct. 2022 – 30 jun. 2023
ArticulacionsIVAM Centre Julio González