En el sonar de l’aigua… el plaer de l’escolta. L’ecologia sonora de Llorenç Barber. Carmen Pardo Salgado

Conferència en el marc de l'exposició Llorenç Barber. Arxiu d'escoltes. #IVAM35

ConversesIVAM Centre Julio González

La paraula conferència deriva de conferir, “portar juntament amb”. Abans que este terme quedara reduït a una certa idea de dissertació, conferir significava conversar. Evocant este vell significat, esta conferència pretén portar juntament amb el públic alguns dels elements que, articulats, fan de la música de Llorenç Barber una proposta d’ecologia sonora. Per a això, es pren com a punt de partida la ecosofía de Félix Guattari i es proposen tres passejos per les propostes de Barber:

1. El primer passeig recorre l’ecologia de l’entorn en el qual ens trobem a través de la música d’intempèrie a la qual al·ludix Barber.
2. El segon passeig consistix en una xicoteta incursió en l’ecologia mental ajudats amb la imatge del músic porós o, si es preferix, el músic que no usa impermeable.
3. El tercer passeig s’introduïx en l’ecologia social que funda la música del nosaltres i l’escolta col·lectiva.

Amb estos tres passejos, es vol traçar una cartografia sonora i vital en la qual el sonar de l’aigua actuarà de canal privilegiat –encara que no únic–, que permetrà xopar-nos d’una música i una escolta en la qual no es volen distàncies innecessàries. S’obrirà llavors el plaer de l’escolta compartida. Una escolta que és sempre una conversa silenciosa i sonora amb el mitjà que habitem.

Carmen Pardo Salgado és professora Titular de la Universitat de Girona i investigadora postdoctoral en la unitat IRCAM-CNRS de París (1996-1998; 2018). Es va fer càrrec de l’edició i traducció del llibre de John Cage, Escrits a cau d’orella (1999). És autora de Música i Pensament. Apunts d’una trobada (2020); En el silenci de la cultura (2016); L’escolta obliqua: una invitació a John Cage (2014/ Coup de cœur 2008 de l’Académie Charles Cross); Les TIC: una reflexió filosòfica (2009); Robert Wilson (amb Miguel Morey, 2003). Comissària adjunta de l’exposició Trobades de Pamplona 1972: Fi de festa de l’art experimental (MNCARS, 2009-2010).

Relacionats

Llorenç Barber. Arxiu d’escoltes

08 feb. 2024 – 16 jun. 2024
ExposicióIVAM Centre Julio González

Escoltes i plurifocalitat. Jornada al voltant de Llorenç Barber

09 feb. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González

Vius Voco: Que l’aire de la teua boca isca de l’aigua. Jornada al voltant de Llorenç Barber

29 mai. 2024
ConversesIVAM Centre Julio González