El jardí dels deliris. Les il·lusions del naturalisme. Ramón del Castillo

Ramón del Castillo en conversa amb Mijo Miquel

ConversesIVAM Centre Julio González

Aprofitant la present exposició d’Asger Jorn – LA CREACIÓ OBERTA I ELS SEUS ENEMICS: Asger Jorn en situació – i el seu seré ambientalisme, proposem un recorregut per les diferents formes que ha adoptat la fantasia naturalista al llarg del temps, en l’art, el paisatgisme i l’arquitectura, la literatura i les ciències. Per això, comptarem amb un acompanyant excepcional, Ramón del Castillo, que en el seu llibre El jardí dels deliris. Les il·lusions del naturalisme malbarata senderes possibles que investigar des dels imaginaris creatius en un moment en què la temptació escapista naturalista es fa més present que mai.

Ramón del Castillo és professor de filosofia i estudis culturals en la UNED i Vicedegà d’Investigació i Doctorat. Actualment col·labora amb dos grups d’investigacions dedicats, respectivament, a les representacions del Antropoceno (Escola d’Arquitectura, UAH), i als paisatges de la ruïna i l’abandó (Història de l’Art, US). Ha publicat nombrosos treballs sobre filosofia social contemporània en l’àmbit internacional, i ha traduït a pensadors com Terry Eagleton o Fredric Jameson. Entre les seues obres recents El jardí dels deliris. Les il·lusions del naturalisme (Turner 2019), Filòsofs de passeig (Turner 2020), Divins detectius. Chesterton, Gramsci i altres casos criminals (2022) i un dels pròlegs a la nova edició d’obres de Guy Debord, Psicogeografía, arquitectura i urbanisme (Asimètriques, 2022)

Mijo Miquel és llicenciada en Filologia i Belles arts, doctora en Art Públic i membre del grup d’Història i Filosofia de l’Experiència del Centre de Ciències Humanes i Socials del CSIC (2014-2023). Es dedica a l’ensenyament de l’Escultura en la Facultat de Belles arts de Sant Carles així com a la gestió cultural independent. En aquesta última faceta, s’ha especialitzat en la coordinació d’esdeveniments relacionats amb la creació d’esfera crítica. Com a investigadora, participa en l’actualitat en tres projectes d’investigació amb finançament institucional en els quals aprofundeix en nocions com l’ajuda mútua, la crisi ecològica i la salut mental.

Relacionats

LA CREACIÓ OBERTA I ELS SEUS ENEMICS: Asger Jorn en situació

16 feb. 2023 – 18 jun. 2023
ExposicióIVAM Centre Julio González