Conversa entre Nico Munuera i David Barro amb motiu de l’exposició “Praecisio: Nico Munuera”

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa entre l’artista Nico Munuera i el crític d’art David Barro amb motiu de l’exposició “Praecisio:Nico Munuera”.

La proposta expositiva site specific per a València que es desenvoluparà a la galeria 6 de l’IVAM sota el títol Praecisio té com a punt de partida la idea del mite físic i com la concepció d’aquest influeix en la capacitat de percepció. D’aquesta manera, s’hi abordaran els espais que queden demarcats plàsticament en el procés de pintura com també s’hi plantejarà una extrapolació de l’acte d’observar relacionat amb els sistemes de representació del territori ja siga des del continu dibuix canviant que provoca el moviment del mar en la costa, fins a la clara indefinició de no saber exactament on acaba la ciutat i comença el camp quan vas caminant.

En definitiva, llocs físics on el final d’un estat s’entremescla en l’origen del següent. Espais d’intercanvi o autodefinició gràcies a la seua diferència els marges d’interrelació que tallen i uneixen dels quals són estats fonamentals en la pintura on s’aguditza l’atenció per a desvelar l’imperceptible. Raó per la qual, partint d’aquest qüestionament i la idea que els límits de la ciutat són sempre perceptibles de manera clara en el plànol però no en el terreny, Nico Munuera establirà certes relacions amb la pintura centrades en el el mite físic com a element generador de punts d’atenció continus.

Vídeo

Relacionats

Praecisio

19 oct. 2017 – 14 gen. 2018
Exposició