Conversa entre l’artista Fernando Sánchez Castillo i Miguel Caballero, comissari de l’exposició Fake Games

ConversesIVAM Centre Julio González

Conversa amb motiu de la inauguració de l’exposició Fake Games: Monument col·lectivitzat entre l’artista Fernando Sánchez Castillo i Miguel Caballero, comissari de l’exposició.

Relacionats

Fake Games. Fernando Sánchez Castillo

14 nov. 2019 – 01 mar. 2020
IVAM ProdueixIVAM Centre Julio González

Taller d’artista amb Fernando Sánchez Castillo

07 nov. 2019 – 08 nov. 2019
TallersIVAM Centre Julio González