Cine por venir 2019

CinemaTallersIVAM Centre Julio González

L’esfera pública és l’acció dels públics, del que es fa públic i es (re)apropia del públic. Es materialitza mitjançant espais d’aparició col·lectiva des dels quals es delineen i representen diferents identitats i subjectes. No obstant això, aquests processos estan cada vegada en major mesura capturats en monopolis privats, en dispositius tecnològics d’apropiació de tot el publicable i de producció de la manera d’existència del públic i dels públics que ho constitueixen. Com indica Ingrid Guardiola en el seu llibre El ojo de la navaja, en la transformació que vivim té una importància crucial la “mercantilització de la mirada”. És per això que l’assagista considera fonamental pensar en els usos de les noves tecnologies i generar nous imaginaris col·lectius, així com produir instruments de participació social i política en processos de “necessària reapropiació compartida de l’espai públic”.

En les jornades de Cine por venir 2019 busquem transitar del públic al privat, del personal al col·lectiu i de l’íntim al comú, sempre des d’una òptica femenina i feminista que ens connecta amb una de les línies fonamentals del treball públic de l’IVAM. Quines configuracions d’esfera pública és possible encara crear o reapropiar-se en el present? Quins desplaçaments s’estableixen en els nostres “temps convulsos” des del públic i el privat a l’íntim i el comú? I quin és el lloc del cos en aquestes configuracions i desplaçaments?

Enguany proposem en col·laboració amb l’IVAM un xicotet laboratori que intentarà abordar aquestes qüestions des de diversos punts de vista i diverses postures dels cossos.

PARAULA

19 setembre 18.00 h. Auditori. 

Ingrid Guardiola. Xarrada a partir del seu assaig “El ojo de la navaja”.

Laboratori d’experimentació amb Ingrid Guardiola, a partir d’una xarrada sobre el seu llibre El ojo de la navaja. Un assaig sobre el món com a interfície (Arcadia, 2019). Com ella mateixa explica en el seu llibre, “entenem per esfera pública aquell espai, virtual o situat en el món físic, públic o privat, però d’accés públic, on tenen lloc els intercanvis comunicatius, afectius i simbòlics entre les persones i les comunitats”.

Accés gratuït fins a completar aforament.

 

PARAULA/ACCIÓ

20 i 21 setembre. 17.00 h. IVAMlab 2

Txalo Toloza i Laida Azcona, investigadors escènics.

Els investigadors escènics Txalo Toloza i Laida Azcona seran els encarregats de prendre el testimoni, en l’espai de la entre-planta, a partir d’una proposta de laboratori-taller que fa ús de la paraula com a eina per a generar possibilitats i espais des dels quals qüestionar, crear i reconstruir la imatge, l’espai i el relat. Com a col·lectiu desenvolupen projectes en els quals el performatiu transita de la mà d’elements visuals i sonors, redefinint les categories escèniques establides així com la relació entre cos, imatge, tecnologia i les seues respectives economies de la presència. Actualment es troben immersos en el desenvolupament del procés documental Tierras del Sud, en el qual exploren tensions i successos esdevinguts en la Patagonia, Argentina. Vinculat a aquest, desenvoluparan en les jornades “LO VISIBLE: Nuevas dramatúrgias visuales” . Laboratori escènic sobre la possibilitat que una imatge valga més que mil moviments/paraules, un espai per a investigar què entenem per imatge en l’escena contemporània, certament un lloc que ha desbordat les dramatúrgies i les disciplines tradicionals.

AFORAMENT COMPLET

 

PARAULA/ACCIÓ

24 setembre, 18.00 h. IVAMLab

Paco Inclán

Escriptor, agitador cultural i editor expert en tallers d’escriptura creativa. Va ser cap visible de la Revista de arte y pensamiento Bostezo i ha publicat els llibres Incertidumbre y Tantas mentiras: doce actas de viaje y una novela . En la seua intervenció, generarà un espai en el qual, partint de la seua experiència prèvia amb col·lectius en risc d’exclusió, la paraula i el llenguatge seran portats fins als seus límits, convertint-los en elements i materials d’un muntatge més ampli i complex. Un lloc on el joc i la creació subratllaran matisos de la realitat més immediata.

AFORAMENT COMPLET

 

IMATGE

26 setembre 18.00 h. IVAMlab

Carolina Astudillo, a partir de “Ainhoa: yo no soy ella” i altres treballs propis i aliens.

En un últim trànsit del públic i col·lectiu al privat i l’íntim arribem al treball cinematogràfic de Carolina Astudillo, el dia 26 de setembre. La cineasta aborda en la seua última pel·lícula, Ainoha, yo no soy ella (2018), la vida d’Ainhoa Mata Juanicotena, que va nàixer en el si d’una família que va filmar, va gravar i va fotografiar la seua vida durant molts anys, i les imatges més personals es fan públiques per mitjà de la mirada i el relat d’una “intercessora”: una dona altra. Però a més, aquesta intimitat (re)apropiada es configura també com una crònica alternativa a la història oficial de l’Espanya dels noranta, comptada a través dels diaris de vida d’una dona. Aquesta sessió no consistirà no obstant això en la projecció d’aquesta pel·lícula, sinó que la cineasta és convidada a desenvolupar, a partir del seu treball, una exposició sobre els seus processos creatius i metodologies d’investigació.

Accés gratuït fins a completar aforament.

 

PARAULA/ IMATGE/ ACCIÓ 

27 setembre 18.00 h. IVAMlab

Sessió a càrrec de l’Equip de Cine por venir, Sonia Martínez, Miguel Ángel Baixauli, Alí Atrees i Álvaro de los Ángeles.

L’equip de Cine por venir dinamitzarà la següent sessió d’aquest xicotet laboratori-taller, a manera de conclusió i revisió de tot el procés dut a terme. En aquesta sessió es relacionaran alguns dels elements tractats i la seua experiència de treball prèvia amb la construcció de públics i la generació de contextos dins de l’esfera pública.