Yturralde

Yturralde / Figura imposible 1972

Figura Impossible, 1972

 

Vaig iniciar les Figures impossibles, amb el grup Abans de l’Art en 1967 i les vaig continuar al Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid des de 1968. Tractava d’explorar la idea de l’espai temps, de la forma, i integrar-la amb els coneixements científics del moment. Vaig elaborar unes figures geomètriques fundades en projeccions que trencaren la nostra experiència perceptiva, i crearen un cert conflicte sensorial. Em basava en sistemes projectius que metafòricament admeteren una quarta dimensió. Intentava desenvolupar imatges racionals i eficaces, basades en una lògica paradoxalment “impossible”, buscar un ordre nou i generar accions d’interpretació activa, però d’un alt valor estètic i emocional.

Yturralde