L’IVAM produeix

L’IVAM produeix és una línia de treball i investigació processual i transversal a les exposicions i els programes públics del museu. El seu punt de partida és el diàleg amb la ciutat i el context immediat (IVAM Ciutat) i/o amb el territori (l’IVAM al territori). Les formes que prenen els projectes s’adeqüen a les especificitats i particularitats de cada entorn i poden materialitzar-se i visibilitzar-se tant en accions efímeres com en mostres més pròximes a l’exposició.